Zelda Twilight Princess [website] | Zelda Skyward Sword [website]
 Algemeen

Overige


WALKTHROUGH : DEEL 19 : FIRE SANCTUARY

OVERZICHT KAMERS
Kamer  01 : De kamer waar je binnen komt
Kamer  02 : De kamer na Kamer 1
Kamer  03 : De kamer via de zuid-oostelijke gang van Kamer 2 (1 lavahand)
Kamer  04 : De brug links van Kamer 3 (sterke hagedis)
Kamer  05 : De kamer links van de zuidelijke brug van Kamer 4
Kamer  06 : De kamer noord van Kamer 5 (MOGMA MITTS)
Kamer  07 : De kamer links van Kamer 5 (veel Water Fruit)
Kamer  08 : De kamer na Kamer 7 (2 lavahanden)
Kamer  09 : De kamer rechts van Kamer 8
Kamer  10 : De kamer via de noord-westelijke gang van Kamer 3 (BOTTLE)
Kamer  11 : De kamer via de oostelijke brug van Kamer 4 (DUNGEON MAP)
Kamer  12 : De geheime kamer naast kamer 11 (SMALL KEY)
Kamer  13 : De kamer ten noorden van Kamer 8 (grote noordelijke kamer)
Kamer  14 : De kamer links van Kamer 13 (STUKJE HART)
Kamer  15 : De grote ondergrondse kamer (op B1)
Kamer  16 : De kamer rechts van Kamer 13 (BOSS KEY)
Kamer  17 : De kamer met de baas

KAMER 1 & de SLEUTEL
Ga in deze startkamer rechtdoor tot je aan de lavaplek komt. Schiet op de groene bloem (Water Fruit) boven de lava zodat er water in de lava valt en een stuk stolt. Je kunt nu via het gestolde stuk over de lava. Achter de lava is rechts een graafplek met een FEETJE in! Hartjes zullen hier van pas komen.

Schiet daarna opnieuw naar een Water Fruit zodat een drijvend platform gevormd wordt. Spring erop en drijf de hoek om waar je aan land kunt gaan.

Eens je aan land bent, versla je alle vijanden zodat een hek open gaat. Je kunt nu bij een kist komen waarin een SMALL KEY zit.

Spring nu gewoon rechtdoor om bij de deur te komen. Ga door de deur met je sleutel naar KAMER 2.

KAMER 2
Volg de trap naar rechts naar beneden en versla de vijanden die je tegenkomt onderweg. Op het einde van de gang kun je door een deur naar KAMER 3 gaan.

KAMER 3 & de LAVAHAND
Als je de gang naar links neemt, kom je bij een kist met rode rupee.

Keer daarna terug en neem de rechtse gang (trap naar beneden). Als je deze volgt kom je uiteindelijk bij een grote cirkelvormige plek terecht. Ga op de rots staan, zodat de lavahand je naar boven duwt. Spring als je boven bent naar het paadje en volg het.

Klim de hoge klimop muur op versla er de vijanden. Vanop deze plek kun je met je BOW de vijanden rondom verslaan. Spring daarna op de klimop en klim rond tot je opnieuw op het paadje kunt. Volg het paadje tot op einde en spring naar beneden. Ga nu door de poort zodat je in KAMER 4 komt.

KAMER 4 & de HAGEDIS
Ga vooruit over de brug en versla de sterke hagedis. Als je deze verslaat, zal de poort naar KAMER 5 openen.

Gebruik je schild om zijn paars vuur af te weren en versla hem op dezelfde wijze als de normale hagedissen. Als je hem verslaat, krijg je een LIZARD TAIL.

Ga daarna naar KAMER 5.

KAMER 5 & de BEETLE
Versla in KAMER 5 om te beginnen alle vijanden met je BOW. Daarna kun je met je BEETLE wat rupees verzamelen.

Onder de rode rupee zie je een beeld van een draak. Als je naar het beeld kijkt, draai je naar links. Boven in de muur is een tunnel met bombloemen. Stuur je BEETLE zodat hij een bom heeft en beweeg hem daarna terug richting drakenbeeld. Smijt de bom op de drraak zodat de lava begint te stromen.

Gebruik nu het Water Fruit in het plafond om een platform in de lava te krijgen. Drijf op het platform naar de overkant van de kamer zodat je door de poort naar KAMER 6 kan.

KAMER 6 & de SLEUTEL
Als je KAMER 6 binnen komt, zie je een Mogma aan een touw slingeren. Ga via het pad naar rechts tot je dichtbij de kist bent. Gebruik je CLAWSHOTS om bij de kist te komen met de SMALL KEY. Gebruik je GUST BELLOWS om de lava weg te krijgen. Keer daarna terug naar KAMER 5.

KAMER 5 & de SLEUTEL
Gebruik je sleutel uit de vorige kamer om naar de kamer ten westen van KAMER 5 te gaan. Dit is KAMER 7.

KAMER 7 & WATER FRUIT
Deze kamer zit vol met Water Fruit. Sla erop om ze tijdelijk te verwijderen zodat je door kan.

Ga links in de kamer via trappen naar boven. Je vindt een kist met een EVIL CRYSTAL in. In de graafplekken vind je ELDIN ORE. Op de grond kun je nog een kistje met een rode rupee vinden.

Steek op een Water Fruit zodat er een waterdruppel op je zwaard is (steek vooruit met je zwaard). Ga daarna de trap op en ga voor de kikker staan. Maak een voorwaartse beweging met je zwaard zodat de druppel bij de kikker komt. Nu gaat het vuur weg en kun je door. Volg de gang verder tot je in KAMER 8 komt.

KAMER 8 & de 2 LAVAHANDEN
Versla de 2 lavahanden door op de platformen Water Fruit op je zwaard te nemen en ze tegen de handen te werpen. De handen zullen hard worden zodat je ze kunt verslaan. Het gemakkelijkste is om er een bom bij te leggen zodat ze kapot ontploffen.

Als ze alle 2 verslaan zijn, zal de lava zakken zodat je door de poort naar KAMER 5 kunt gaan.

KAMER 5 & de MOGMA MITTS
Spring in KAMER 5 naar beneden zodat je via de hendel de Mogma naar beneden kunt halen. Als je de Mogma bevrijd hebt, zal hij de MOGMA MITTS geven als beloning. Met deze handschoenen kun je nog beter graven dan voordien!

Ga daarna naar de 3 graafplekken die je kunt vinden. In 1 van de 3 kun je graven zodat je ondergronds komt. Kruip ondergronds richting de bom en val de bom aan zodat deze bij de rots beland. De rots zal opgeblazen worden zodat je verder kunt graven en via de uitgang (witte cirkel) naar buiten kunt klimmen. Je komt nu onder het rooster uit waar je de 2 lavahanden verslagen hebt in KAMER 8.

KAMER 8
Blaas met je GUST BELLOWS de lava weg zodat graafplekken vrij komen. Als je in het oostelijke graafgat kruipt, kun je ondergrond een schakelaar verzetten zodat een poort open gaat (sla op de blauwe kant van de machine ondergronds). Kruip daarna terug naar de bovengrond. Ga nu door de gang die geopend is doordat het hek weg is en ga door de poort naar KAMER 4.

KAMER 4
Ga naar rechts op een schakelaar staan zodat een shortcut geopend wordt.

Keer hierna terug over de brug waar je niet lang geleden de sterke hagedis versloeg. Ga daarna verder naar KAMER 3 waar je de lavahand versloeg.

KAMER 3 & ONDERGRONDS GRAVEN
In KAMER 3 vind je dichtbij de poort naar KAMER 4 een graafplek zodat je ondergronds komt. Sla ondergronds op de blauwe schakelaar zodat bovengronds een hek verplaatst wordt.

Kruip daarna terug naar de bovengrond en ga door het geopende hek naar beneden in de gang tot je bij Water Fruit komt. Steek erop zodat je een waterdruppel op je zwaard hebt. Spring in de arena met de lavahand en smijt water op hem zodat hij stolt. Versla hem daarna met een bom of door er op te slaan.

Als de lavahand verslaan is, zal het lava zakken. Ga daarna door de gang in het noord-westen zodat je via de poort naar KAMER 10 kan.

KAMER 10 & de FLES
In KAMER 10 vind je in de kist een BOTTLE.

Keer daarna via KAMER 3 terug naar KAMER 4.

KAMER 4 & de NOORDELIJKE BRUG
Ga in KAMER 4 naar de noordelijke brug. Deze brug is halverwege kapot. Als je naar beneden springt, vind je onder de brug 3 BLESSED BUTTERFLIES. Speel bij de muur op je GODDESS'S HARP zodat een GODDESS WALL verschijnt. Handig om bommen, harjtes, rupees of pijlen bij te vullen.

Schiet jezelf daarna omhoog met je CLAWSHOTS. Je kan nu best alle vijanden van op afstand verslaan met BOW. Als alle vijanden verslaan zijn, gebruik je je CLAWSHOTS om over het gat in de brug te raken. Ga daarna door de poort naar KAMER 11.

KAMER 11 & de DUNGEON MAP
Zoek in de kamer de graafplek zodat je ondergronds komt. Verzet ondergronds de 2 schakelaars zodat de hekkens verschuiven. Ga daarna terug naar de bovengrond. Door de verplaatste hekken kun je nu bij een Water Fruit komen.

Steek op het Water Fruit zodat je een druppel op je zwaard hebt. Ga op het verhoog staan en slinger het water naar de kikker zodat het vuur dooft.

Ga daarna verder en ga aan de hengel hangen zodat de Mogma aan het touw naar beneden komt. Praat met de Mogma en je zult een kist krijgen waar de DUNGEON MAP in zit.

Kijk daarna op de kaart om te vinden waar de geheime gang zou moeten lopen. Leg op die plek een bom voor de muur zodat er een gat in de muur geblazen wordt. Graaf jezelf nu ondergronds via de graafplek die je kunt vinden in de vrijgekomen ruimte en graaf jezelf via de ondergrond naar KAMER 12.

KAMER 12 & de SLEUTEL
In deze geheime kamer vind je een kist met een SMALL KEY.

Keer hierna ondergronds terug naar KAMER 11 en ga daarna via de kapotte brug van KAMER 4 naar KAMER 8 (waar je de 2 lavahanden versloeg).

KAMER 8 & de SLEUTEL
Ga in kamer 8 met de sleutel door de poort die je in het noorden van de kamer kunt vinden naar KAMER 13.

KAMER 13
Ga via het pad naar rechts tot je voor de lava staat. Schiet met een pijl naar het Water Fruit zodat de lava stolt en je over kan steken. Ga daarna de trap op naar rechts en ga door de poort naar KAMER 14.

KAMER 14 & STUKJE HART
Ga de trap op en daarna weer naar beneden tot je een graafplek vindt in het westen van de kamer. Graaf zodat je ondergronds komt. Als je de schakelaar wil verzetten, zal de ondegrondse Mogma de schakelaar terugzetten. Achtervolg de Mogma nu tot je hem gevangen hebt. Hij zal je een kist geven met een STUKJE HART in! Ga daarna terug naar de bovengrond.

Doordat je de schakelaar ondergronds verzet hebt, kun je door de geopende poort en gebruik. Ga door de poort en gebruik een Water Fruit om een platform te krijgen in de lava zodat je naar de overkant kunt gaan.

Bij het vogelstandbeeld is een graafplek. Kruip erin zodat je ondergronds komt en kruip naar de bom die je kan zien liggen. Sla erop zodat ze tegen de grote rots ondergronds vliegt. De steen zal opgeblazen worden en de lava zal buiten beginnen stromen. Kruip nu snel terug (gebruik A om te sprinten en de groene bollen) om op tijd buiten te zijn.

Als je opnieuw bovengronds zit, ga je op de schakelaar staan zodat de poort open gaat. Ga daarna door de poort en ga verder terug naar KAMER 13.

KAMER 13 & STROMENDE LAVA
Ga in KAMER 13 via de trap naar beneden zodat je bij de lava komt. Schiet op het Water Fruit zodat een platform gevormd wordt. Spring op het platform zodat je naar het westen gevoerd wordt.

Spring na eventjes te drijven aan land en ga via de grote trap naar het zuiden. Boven aan de trap spring je naar links naar beneden. Zweef richting de ingang die je ziet (links!) en een tong zal verschijnen waarop je kunt landen met je SAILCLOTH. Je kunt nu binnen in KAMER 15.

KAMER 15 & de GODDESS WALLS
Volg de ondergronds gang rechtdoor totdat je BLESSED BUTTERFLIES tegenkomt. Gebruik je GODDESS'S HARP om een GODDESS WALL te laten verschijnen. Het ideale moment om je pijlen, bommen of hartjes bij te vullen voor je sebiet naar de baas gaat!

Ga daarna verder de trap op tot je bij de 2 grote hagedissen komt. Versla ze op dezelfde wijze als de vorige keer (gebruik schild!). Als je ze verslaan hebt, krijg je LIZARD TAILs.

Ga verder tot je bij een draaitrap komt. Onder aan de draaitrap vind je opnieuw BLESSED BUTTERFLIES waar je een GODDESS WALLS kunt laten verschijnen.

Ga de draaitrap op en gebruik je CLAWSHOTS om over de gaten in de trap te raken. Na enkele keren ben je uiteindelijk helemaal boven. Ga boven door de poort naar KAMER 16.

KAMER 16 & BOSS KEY
Zoek in deze kamer een graafplek zodat je ondergronds kunt kruipen. Eens je ondergronds bent, moet je de beelden in de juiste volgorde activeren zodat je bij de kist met de BOSS KEY kunt. De volgorde is als volgt:
  1. Cirkel recht voor je
  2. Cirkel rechts van 1e cirkel
  3. Blaas met de bom de rots op en activeer de cirkel erachter
  4. Cirkel onder cirkel 3 (kruip achteruit)
  5. Cirkel links boven
Om naar de bovengrond te kunnen, moet je de worm verslaan. Sla om hem te verslaan 3 maal op zijn bruine achterste. Daarna gaan de poortjes terug open zodat je naar boven kan.

Eens je bovengronds bent, neem je de BOSS KEY uit de kist en ga je door de linkse poort naar KAMER 13 terug.

KAMER 13
In KAMER 13 sta je op de schakelaar zodat het hek open gaat.

Voor je naar de baas gaat, moet je nog je hartjes bijvullen. In de potten in de buurt vind je hartjes en een feetje.

Ga daarna de trap af en sla op bij het vogelstandbeeld! Ga daarna de trap naar het noorden naar boven en steek je BOSS KEY in de poort zodat je KAMER 17 binnen kunt gaan.

KAMER 17 & GHIRAHIM
Ga KAMER 17 binnen en versla GHIRAHIM. Versla hem door op hem te slaan op een andere plek dan zijn hand die je zwaard vastneemt. Met je schild kun je zijn rode kogels afweren. Na enkele malen hem geraakt te hebben, zal hij 2 zwaarden nemen.

Met de 2 zwaarden zal hij telkens een deel van zijn lichaam onbeschermd laten. Sla op de correcte plek van zijn lichaam verschillende malen tot hij uiteindelijk volledig verslaan is.

Neem daarna de HEART CONTAINER en ga naar buiten.

Reclame