Zelda Twilight Princess [website] | Zelda Skyward Sword [website]
 Algemeen

Overige


WALKTHROUGH : DEEL 24 : SKY KEEP

OVERZICHT KAMERS
De kamers kun je in de volgorde doen die je zelf wil. Je kunt de kamers zelf verzetten zoals je wil en de volgorde van de kamers dus zelf kiezen.

In realiteit is er niet zo heel veel keuze, aangezien je de kamers met de stukken triforce op het einde moet doen.

We zullen hieronder elke kamer apart bespreken, maar de volgorde kun je dus zelf kiezen. Nog enkele tips:
  • Zet overal de shortcuts open via de hendel als je door de kamer bent
  • Sla frequent op, want niet in elke kamer is een stanbdeeld te vinden
  • Zorg dat je voldoende bommen en pijlen bij je hebt
  • Je zult ook enkele potions kunnen gebruiken, dus je kunt best eerst een bezoekje brengen aan de winkel in SKYLOFT voor je naar de tempel gaat

KAMER 1
In de 1e kamer vind je onmiddellijk de DUNGEON MAP.

Ga daarna het kamertje ernaast waar je een tafel vind met een overzicht van de kamers. Druk op A om de kamers te kunnen verslepen. Versleep de kamers zodat je via de poort naar een andere kamer kunt gaan.

SKYVIEW TEMPLE KAMER
Ga naar rechts in de kamer tot je voor een grote kloof komt. Gebruik daar je BEETLE om over de kloof te vliegen en een koord los te maken. Gebruik daarna je WHIP om via een tak te slingeren. Slinger van de tak naar het touw dat je net losmaakte en zo uiteindelijk volledig over de kloof. Over de kloof moet je een spin verslaan.

Nu kijk je naar links en zie je de ronddraaiende torens met klimop op. Met je CLAWSHOTS schiet je jezelf er naartoe. Van op de draaiende toren schiet je jezelf naar een 2e draaiende toren. Van op de 2e draaiende toren schiet je je naar een clawshot target op de muur (aan de linker kant). Eens je aan land bent, ga je verder en slinger je via de koorden naar een platform. Vanop dit platform gebruik je GUSTBELT om de platforms te bewegen. Spring zo via de platforms naar de vaste grond.

Hier op de vaste grond vind je voor je GODDESS BUTTERFLIES. Gebruik daar je GODDESS'S HARP om een GODDESS WALL. Op dezelfde plek kun je ook een shortcut openen met je WHIP.

Ga nu naar de volgende kamer of keer terug naar een plek waar je de kamers kunt verzetten.

LANAYRU MINING KAMER
Neem in de LANAYRU MINING KAMER de timeshift orb en keer terug naar het oosten van de kamer. Je kan door een gang naar beneden. Volg de gang verder naar beneden (met de timeshift orb nog altijd in je handen) tot je bij een lange ladder komt. Leg de timeshift orb in de hoek links van de ladder en klim daarna op de ladder. Bovenaan de ladder zul je nu aan een hendel kunnen hangen zodat een poort opent. Spring naar beneden van de ladder, neem de timeshift orb en ga door de geopende poort. Je kunt nu naar een transportband lopen en er op een schakelaar staan. Sta op de schakelaar zodat je de timeshift orb op de transportband kunt gooien. Ga daarna via de ladder terug naar boven. Loop nu tot het eind van de gang tot je bij de uitgang van de transportband komt. Sta daar wederom op de schakelaar zodat de timeshift orb uit de transportband komt. Ga daarna door de gang voor je verder met timeshift orb in de handen.

Smijt de timeshift orb op het platform met het blazertje op. Gebruik je GUST BELLOWS om het platform naar links te bewegen. Als het voor het gesloten poortje staat, ga je op de schakelaar staan zodat het poortje open gaat. Loop verder naar links tot de timeshift orb volledig links is. Nu zal een oog verschijnen boven op de muur dat je kunt raken met je pijl & boog. Schiet er een pijl naartoe zodat een poort open gaat. Ga door de poort verder en spring via het platform dat je vooruit geblazen hebt, naar de overkant en ga naar de volgende ruimte.

Neem de timeshift orb en ga op de schakelaar staan voor de tranpsortband en smijt de orb in de transportband. De orb gaat door de transportband en er zullen 5 ogen verschijnen boven de transportband. Gebruik je pijl & boog om de 5 ogen te schieten. Als je ze alle 5 geraakt hebt, kun je door de geopende poort opnieuw naar een tafel gaan om de kamers te verschuiven. Moest je de 5 ogen niet allemaal geraakt hebben, kun je met je WHIP de schakelaar verzetten zodat de tranpsost band in de andere richting gaat.

Ga nu naar de volgende kamer of keer terug naar een plek waar je de kamers kunt verzetten.

EARTH TEMPLE KAMER
Ga in de EARTH TEMPLE KAMER naar links waar je kunt in een klein tunneltje kruipen. Kruip in het tunneltje en aan de splitsing ga je naar links. In de ronde kamer neem je een bom en rol je deze door de tunnel zodat er een rots in de rechtse gang ontploft. Kruip u door de gang terug en neem nu de rechtse tunnel aan de splitsing. Je komt in een ronde kamer uit waar je kunt graven. Graaf in het graafgat en verzet ondergronds een schakelaar. Keer daarna terug naar de bovengrond en ga via de tunnel terug naar het begin van de kamer.

Ga nu door de poort die je net opende en versla de grote hagedis zodat je een LIZARD TAIL krijgt. Links van de hagedis kun je een deur zien waar je een bom in kunt smijten. Smijt er een bom in zodat er een kristal vrijkomt. Sla er nog niet op.

Dichtbij vind je in de grond een klein verhoogje waar je op kunt staan. Sta hierop en rol een bom op de zandglijbaan naar beneden. Als je goed mikt, landt deze beneden in het gat in de deur en valt de deur naar beneden. Glij nu op dezelfde glijbaan naar beneden. Sla niet op het kristal.

Klim nu naar boven op de klimop tot je helemaal boven bent. Voor je zie je een houten hek op een platform. Smijt er een bom naartoe zodat een bombloem vrijkomt. Gebruik je BEETLE om de bombloem te pakken te krijgen en alle houten hekken op te blazen. Nu zal een 3e kristal vrijkomen. Raak de kristallen nu met je BEETLE in deze volgorde: kristal beneden bij de glijbaan, kristal bij de hagedis en als laatste het kristal boven bij het houten hek. Als je ze in de correcte volgorde raakt, zal een poort open gaan.

Ga nu door de geopende poort en kruip in het kruipgat in de grond. Ondergronds sla je de bom, loop je snel rond het blokje en sla je nogmaals op de bom zodat deze de rots opblaast. Sla daarna op de schakelaar zodat de poort bovengronds verschuift. Kruip daarna terug naar de bovengrond en ga door de poort die je net opende.

Ga nu naar de volgende kamer of keer terug naar een plek waar je de kamers kunt verzetten.

SANDSHIP KAMER & de SLEUTEL
In de SANDSHIP KAMER moet je een vijand verslaan die lijkt op een vijand die je moest verslaan op het SANDSHIP.

Versla de vijand door hem 3 maal tot helemaal achteraan te duwen. Gebruik je zwaad en sla zodat je zijn elektrisch zwaard ontwijkt. Gebruik ook je schild om te shield bashen. Eens hij de 3e maal van het loopbrugje valt, kun je verder gaan.

Gebruik je CLAWSHOTS om je naar de overkant te schieten. Rechts van de target vind je een kist met een SMALL KEY. Open daarna de poort naar de kamer waar je de kamers kunt verzetten.

Ga nu naar de volgende kamer of keer terug naar een plek waar je de kamers kunt verzetten.

ANCIENT CISTERN KAMER (TRIFORCE OF COURAGE)
Ga binnen in de ANCIENT CISTERN KAMER en ga met je sleutel door de gesloten poort. Versla nu de 2 dikke vijanden op het brugje. Als je deze 2 verslaan hebt, kun je door de poort verder gaan.

In de volgende kamer moet je veel vijanden verslaan om verder te kunnen. Het is best om wat afwachtend te zijn en van achter de relatief veilige beschutting de vijanden met pijl en boog af te schieten. De vijanden komen ook naar jou zodat je ze 1 voor 1 kan afmaken. Loop daarna de kamer verder in en blijf aan de zijkanten om beschutting te hebben en de overige vijanden met pijl en boog af te knallen. In het midden van de kamer moet je nog 2 skeletten verslaan. Als ze allemaal verslaan zijn, kun je door de poort verder gaan.

Het kan zijn dat je een potion nodig hebt in de volgende kamer, als je weinig hartjes hebt, kun je best de potion nu nemen!

In de volgende kamer moet je een groot skelet en enkele kleinere vijanden verslaan. Het best versla je eerst de kleinere vijanden (vergeet de fatal blow niet!). Het grote skelet moet je veel slaan tot hij dood is. Let op zijn zwaarden en sla op de kant die hij niet afdekt met zijn zwaarden. Als alles dood is kun je naar de volgende kamer.

Steek daar je zwaard in de grond om naar de SILENT REALM te gaan. Daar kun je het eerste stuk van de TRIFORCE bemachtigen!

Ga nu naar de volgende kamer of keer terug naar een plek waar je de kamers kunt verzetten.

FIRE SANCTUARY KAMER (TRIFORCE OF POWER)
De FIRE SANCTUARY KAMER is relatief simpel. Ga naar de lavastroom en schiet met je pijl & boog of BEETLE tegen het Water Fruit. Spring op het gevormde platform en laat je meedrijven. Als je niet meer verder kan, zoek je een nieuw Water Fruit om een nieuw platform te maken.

Op het einde van het eerste platform, kijk je in de lucht rond om een kristal te vinden. Raak dit kristal met pijl of BEETLE zodat lava begint te stromen. Spring naar het nieuwe platform en je begint mee te drijven. Herhaal dit verschillende malen tot je op een platform komt dat je in de lucht blaast. Schiet vanop dit platform opnieuw naar een Water Fruit en spring naar beneden op het nieuwe platform. Laat je meedrijven (raak het kristal eerst) en spring op het net dat over de lava gespannen is.

Als een platform van onder het net stroomt, spring je opnieuw op het platform. Op het einde schiet je jezelf met CLAWSHOTS naar het vaste land en steek je je zwaard in de grond om naar de SILENT REALM te gaan. Je hebt nu het 2e stuk van de TRIFORCE.

Gebruik de klimop in deze kamer om terug te keren. Ga nu naar de volgende kamer of keer terug naar een plek waar je de kamers kunt verzetten.

SANDSEA KAMER (TRIFORCE OF WISDOM)
In de SANDSEA KAMER spurt je rechts over het drijfzand richting de helling. Boven op de helling vind je een timeshift orb. Neem deze vast en loop er mee over het drijfzand naar de andere kant van de kamer (midden van de noordelijke muur). Als je dicht genoeg bij de muur bent zal er een gat verschijnen in de muur. Laat de timeshift orb liggen en spurt over het drijfzand terug naar de helling waar je de timeshift orb vond. Vandaar kun je nu met je pijl & boog door het gat in de muur schieten en een oog raken. Een poort gaat open.

Ga terug naar beneden, neem de timeshift orb en ga door de geopende poort. Volg het padje en versla de vleesetende bloemen. Laat de timeshift orb halverwege liggen. Spurt het laatste stukje over het drijfzand, tot je bij een schakelaar in de grond komt. Voor je zie je een propeller in de muur die niet meer draait. Sta op de schakelaar zodat een oog tevoorschijn komt en schiet door deze propeller naar het oog. Als er een stuk muur je zicht blokkeert moet je de timeshift orb verleggen! Als je het oog raakt, zal een poort open gaan. Ga nu terug met je timeshift orb in de hand naar de plek waar je de timeshift orb vond.

Ga verder met de timeshift orb tot de muren uit de grond verschijnen. Spring daarna met je orb naar beneden en leg de orb onder het platform waar de clawshot target te zien is. Leg de orb ver genoeg zodat de muren blijven staan en de poort bij de clawshot target open is. Spurt daarna over het drijfzand terug naar boven en spring via de muren. Gebruik je CLAWSHOTS om naar de target te gaan en ga verder naar de ruimte ernaast.

Steek daar je zwaard in de grond om naar de SILENT REALM te gaan en neem het 3e stuk van de TRIFORCE.

3 DELEN van de TRIFORCE
Als je de 3 delen van de TRIFORCE te pakken hebt, start een lange cutscene. De SKY KEEP valt naar beneden en landt in de grote put in FARON.

Reclame