Zelda Twilight Princess [website] | Zelda Skyward Sword [website]
 Algemeen

Overige


WALKTHROUGH : DEEL 3 : DE SKYVIEW TEMPLE

OVERZICHT KAMERS
Kamer  01 : De cirkelvormige trapkamer in het begin
Kamer  02 : De kamer na de cirkelvormige trapkamer (met het eerste oog)
Kamer  03 : De kamer na Kamer 2 (met de DUNGEON MAP)
Kamer  04 : De kamer links van Kamer 3
Kamer  05 : De kamer rechts van Kamer 3
Kamer  06 : De kamer ten noorden van Kamer 3 (de grote cirkelvormge kamer)
Kamer  07 : Het kleine kamertje in het midden van Kamer 6 (met de BEETLE)
Kamer  08 : De kamer links van Kamer 6
Kamer  09 : De kamer rechts van Kamer 6
Kamer  10 : De kamer na Kamer 9 (met de BOSS KEY)
Kamer  11 : De kamer met de baas

KAMER 1 & de spinnenwebben
Daal de trap af en hak onderweg bomen en spinnenwebben weg. Klim beneden, nadat je de vijand verdoofde, op de klimop naar boven. Schiet op de schakelaar en ga binnen door de deur naar KAMER 2.

KAMER 2 & het oog
Ga in het midden van de kamer staan zodat het oog boven de deur naar je kijkt. Maak grote draaibewegingen met je zwaard totdat het oog rood wordt en de deur open gaat naar KAMER 3.

KAMER 3 & de schakelaar naar KAMER 4
Ga in deze kamer links achteraan (onder de brug) kijken. Daar vind je een schakelaar die de linkse deur open doet naar KAMER 4.

KAMER 4 & het stromende water
Eens je de kamer binnen bent, schiet de liaan rechts naar beneden om op de brug te geraken. Schiet vervolgens met je katapult tegen de schakelaar om water te laten stromen. Doe ondertussen de spinnen dood en gebruik de tweede liaan om uiteindelijk aan de overkant te komen. Nu kun je via een deur opnieuw in KAMER 3 komen.

KAMER 3 & de DUNGEON MAP
Uit KAMER 4 kom je komt terug in kamer 3 (hoog in de lucht) bij een kist waar de DUNGEON MAP in zit. Schiet vervolgens de schakelaar rechts achteraan om naar KAMER 5 te gaan.

KAMER 5 & het stromende water
Ga de kamer rechts van KAMER 3 in en kruip door een gat op de bodem om bij een schakelaar te komen. Raak deze schakelaar zodat er opnieuw water begint te stromen. Keer daarna terug naar KAMER 3.

KAMER 3 overstroomd
In het begin van KAMER 3 vind je een drijvende boomstam. Via deze boomstam kun bij een muur met klimop komen. Klim via deze klimop naar een deur zodat je boven in KAMER 5 uitkomt.

KAMER 5 & de sleutel van KAMER 6
In deze kamer moet je eerste de spin doden. Daarna positioneer je jezelf tussen de 2 ogen en maak je opnieuw zwaaibewegingen met je zwaard totdat de beide ogen tegelijk rood worden. Open de kist waarin de SMALL KEY zit om KAMER 6 binnen te gaan. Keer terug naar KAMER 3 en ga verder naar KAMER 6 door je sleutel te gebruiken.

KAMER 6 & de schakelaar naar KAMER 7
Schiet de schakelaar recht voor je als je binnenkomt en ga de binnenste kamer (KAMER 7) binnen.

KAMER 7 & de BEETLE
Doe in deze kamer de baas dood en je krijgt de BEETLE. Stuur de Beetle door het gat in het plafond en raak de schakelaar rechts in KAMER 6 om je te bevrijden uit deze kamer. Ga daarna terug naar KAMER 6.

KAMER 8 & de sleutel van KAMER 9
Doe de spin dood en klim omhoog op platform. Gebruik je BEETLE om de blok los te krijgen en duw hem naar beneden. Plaats de blok voor de 3 ogen en maak ze rood door zwaaibewegingen te maken met je zwaard. Je krijgt een SMALL KEY in de kist. Ga terug naar KAMER 6.

KAMER 6 & de vleesetende planten
Aan de rechter kant in KAMER 6 is een evenwichtstouw met vleesetende planten boven. Raak de stengel van deze planten met je BEETLE zodat ze dood gaan. Daarna kun je over het touw lopen en met je sleutel de deur naar KAMER 9 openen.

KAMER 9
Volg de gang en sla de houten balken die de weg versperren kapot met je zwaard. Versla het 3-koppige monster door zijn 3 koppen tegelijk dood te krijgen. Hierna gaat de poort open naar KAMER 10. Ga door deze poort.

KAMER 10 & de BOSS KEY
Versla de spin door met je BEETLE zijn touwtje door de knippen (er gewoon tegen viegen). Spring over de kloof door te dashen richting put zodat je erover springt.

Rechts is er een evenwichtstouw waar je over moet. Links achter het touw is een kist met een rode rupee in. Rechts achter het touw is er een kamertje met klimop op de muur. Klim erop tot je bij een touw komt. Dit touw moet je los slaan met je zwaard en er naartoe springen. Slinger via dit touw naar een grote balk. Wandel over deze balk tot je niet meer verder kan. Je kunt 2 lianen los doen met je Beetle of je katapult. Via de 2 lianen kun je slingeren naar de kist waar de sleutel naar de baas in zit. Klim uit dit kamertje via de klimop.

Je kunt in deze kamer ook nog een schakelaar aanzetten met je Beetle zodat je snel terugkunt naar KAMER 6.

Ga nu nogmaals over het touw en ga binnen bij de baas in KAMER 11 door de sleutel er correct in te draaien.

KAMER 11 & GHIRAHIM
Ga KAMER 11 binnen en versla GHIRAHIM. In het begin heeft de hij een hand waarmee hij je zwaard kan afpakken. Om hem te raken kun je best sprongaanvallen doen of achterwaartse salto's met een zwaardslag. Na een eindje zal hij ook zelf een zwaard krijgen. Doe dezelfde aanvallen en uiteindelijk zal hij opgeven.

Neem de HEART CONTAINER en ga door de deur zodat je in de SKYVIEW SPRING komt.

Reclame